Princip chladicích směsí

časová náročnost 10 minut
typ pokusu žákovský
zařazení dle RVP chemie, fyzika, environmentální výchova

Princip

Směs ledu a vody s NaCl má podstatně nižší teplotu tuhnutí než led samotný. Smícháním drceného ledu s s vodou a solí se začne sůl ve vzniklé vrstvičce vody rozpouštět a led tát. Rychlé tání ledu a rozpouštění soli je spojeno s velkou absorpcí tepla. Chladicí směs tedy spotřebuje velké množství tepla na rozpouštění soli a na tání ledu, což způsobí silné ochlazení této směsi.

Pomůcky

malá kovová nádobka s rovným dnem (konzerva), podložka (10 x 15 cm), lžička, teploměr, skleněná miska na led

Chemikálie

chlorid sodný (NaCl)

Bezpečnost práce

Chlorid sodný: Látka není klasifikována jako nebezpečná podle zákona o chemických látkách a přípravcích. Expozice stykem s okem: Vypláchnout tekoucí vodou.

Pracovní postup

 1. Na podložku nalijeme asi 3 lžičky vody (i vodovodní).
 2. Na mokrou část podložky postavíme plechovku.
 3. Do plechovky nasypeme asi 20 kostek ledu (o průměru cca 3 cm).
 4. Do plechovky přidáme asi 3 lžičky chloridu sodného (kuchyňské soli).
 5. Směs v plechovce jednou rukou mícháme a druhou rukou pevně tiskneme k podložce.
 6. Asi po minutě míchání změříme teplotu směsi v plechovce. Naměřenou hodnotu si zapíšeme.
 7. Plechovku uchopíme do ruky a zvedneme ji nad pracovní stůl i s přimrzlou podložkou.

Pozorování

Samotný led má teplotu 0 °C. Po přidání chloridu sodného (kuchyňské soli) se teplota směsi v plechovce začala postupně snižovat až klesla na hodnotu – 14,5 °C. Voda na podložce pod plechovkou přešla z kapalného skupenství do pevného a k plechovce přimrzla.

Obrázek

Závěr

V pokusu jsme dokázali princip chladicí směsi, kdy teplota vzniklého roztoku dvou látek je nižší než teplota látek samotných. V našem případě teplota samotného ledu měla hodnotu okolo 0 °C. Po přidání chloridu sodného se začala teplota snižovat až na konečných -14,5 °C. Voda mezi plechovkou a podložkou zmrzla.

Otázky a odpovědi k úkolu

 1. Chlorid sodný se v potravinářství používá ke konzervaci ..............................
 2. Triviální název chloridu sodného je ..............................
 3. Při nahřívání chloridu sodného nad plamenem se uvolňuje plyn ..............................
 4. Do běžně prodávané kuchyňské soli se přidává jód. Zmíněný proces se nazývá ..............................
 5. Při uvolňování chloru můžeme pozorovat světle .............................. zbarvení.
 6. Elementární chlor se používá k .............................. pitné vody, neboť v malých koncentracích hubí bakterie.
 7. Mezi halogeny řadíme: fluor, chlor, brom, jód a .............................
 8. Směs kyseliny chlorovodíkové a dusičné v poměru 3:1 se nazývá .............................. královská.

Správné odpovědi

„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich