Interaktivní prezentace

 

Ozon

Prezentace Ozon se skládá z 16 snímků, které se zabývají vlastnostmi ozonu, reakcemi, kterými ozon v atmosféře vzniká, rozložením ozonu v atmosféře, důsledky sníženého množství ozonu v atmosféře pro lidský organismus, měřením množství ozonu v atmosféře.

Alkoholy

Prezentace obsahuje 83 interaktivních snímků, které se zabývají tématikou alkoholů, zejména etanolu. Úlohy jsou zaměřeny na základní chemické vlastnosti etanolu, chemické názvosloví alkoholů, chemické reakce, při nichž vznikají alkoholy a patologické důsledky alkoholů v lidské společnosti.

Plasty

Prezentace Plasty obsahuje 57 snímků, které se zabývají především environmentální problematikou spojenou s využíváním plastů. Jednotlivé úlohy jsou zaměřeny na obecné vlastnosti plastů, jejich výhody a nevýhody pro lidskou společnost, problematikou třídění odpadů, zejména tedy plastových výrobků, možností recyklovatelnosti plastů, druhy plastů a jejich současným využitím, popř. jejich nahrazením jinými materiály a poslední kapitola je věnována diskusi na téma hromadění plastových odpadů.

Na zahrádce s chemií

V prezentaci je zahrnuto 61 snímků, které jsou věnovány tématice využití chemie v běžných životních situacích, tudíž i např. v zahradě. Studenti si zde osvojují dovednost bezpečně pracovat s chemikáliemi a získávají teoretický základ pro práci s některými nebezpečnými látkami.

Cukry

V prezentaci můžete najít sedm úloh na 112 snímcích věnovaných tématice cukrů. Žák se seznamuje se základními vlastnostmi cukrů, zejména potom s glukózou, jejím významu pro rostliny i živočichy, zejména potom člověka. Důraz je kladen také na onemocnění cukrovkou a prevenci jejího vzniku. V prezentaci se žáci kromě glukózy  a fruktózy seznamují i s ostatními zástupci cukrů.

Tuky

Prezentace obsahuje 64 snímků věnovaných tématice tuků. Žáci si zde osvojují triviální znalosti o tucích, jejich vlastnostech, výskytu, významu, výrobě atd. Zvláštní pozornost je věnována problematice správné výživy člověka, možných způsobů stravování či významu tuků v našem jídelníčku.

Bílkoviny

Prezentace v devíti úlohách na 95 snímcích postihuje problematiku bílkovin. Úlohy žáky seznamují se strukturou bílkovin a jejich vlastnostmi, zdroji bílkovin v potravě, výskytem bílkovin v různých formách, zmíněny jsou pojmy peptidická vazba, aminoskupiny. Další úlohy se zabývají složením lidského organismu a zastoupením bílkovin v něm či otázkou vegetariánství (veganství). Poslední úloha je věnována globální problematice hladu ve světě.

 

 

 

 

 

                       

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich