Jak nenamočit ubrousek

časová náročnost 3 minuty
typ pokusu žákovský
zařazení dle RVP chemie, fyzika

Princip

Hustota představuje hodnotu dané veličiny vztažené k jednotkovému objemu (bývá také označována jako objemová hustota). Vzduch má větší hustotu než voda a zůstává pořád nad ní. Vzduch je ve vodě rozpuštěný.

Pomůcky

velká zavařovací sklenice, malá sklenička, pinzeta, papírový ubrousek

Pracovní postup

 1. Do malé skleničky namačkáme papírový ubrousek tak, aby se v ní udržel a nevypadl, i když obrátíme skleničku dnem vzhůru.
 2. Velkou zavařovací sklenici naplníme do ¾ vodou.
 3. Malou skleničku s papírovým ubrouskem uchopíme tak, aby dno skleničky směřovalo přímo ke stropu a opatrně ji vložíme do velké zavařovací sklenice naplněné vodou.
 4. Malou skleničku s papírovým ubrouskem ponoříme tak hluboko, aby její dno bylo zcela ponořeno a dáváme pozor na to, aby dno stále bylo rovnoběžně s rovinou stropu.
 5. Malou skleničku s papírovým ubrouskem opatrně vyjmeme z vody a otočíme zpět dnem k podlaze.
 6. Vyjmeme pinzetou papírový ubrousek.

Pozorování

Na začátku pokusu byl papírový ubrousek v malé skleničce zcela suchý. Po vyjmutí z vody zůstal v nezměněném stavu, nedošlo k jeho navlhnutí ani namočení.

Obrázek

Závěr

Ve skleničce s ubrouskem je vzduch. Jestliže ponoříme skleničku do vody dnem vzhůru, vzduch ve skleničce zůstane – nemá kam unikat. Vzduch má větší hustotu než voda a zůstává pořád nad ní. Ubrousek i pod vodní hladinou zůstává ve vzduchu, proto je po vytažení z nádoby naplněné vodou, suchý.

Otázky a odpovědi k úkolu

 1. S pomocí literatury nebo internetu vyhledej přibližnou hustotu následujících látek. Zjištěné hodnoty zapiš:
 2. Ze zjištěných hodnot z cvičení 1 urči, která látka bude plavat na vodě.
 3. Uveď vztah pro výpočet hustoty, pojmenuj veličiny a jednotky.
 4. Dle vztahu ze cvičení 3 vypočti následující úlohu: Jaká je hustota neznámé látky, která má objem 500 cm3 a její hmotnost činí 800 g. Bude tato látka ve vodě plavat?
 5. S pomocí literatury nebo internetu zjisti přibližné hodnoty hustoty sladké vody a mořské slané vody. Co je to tzv. brakická voda? Uveď příklady jejího výskytu.

Správné odpovědi

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain