Použité zdroje

Knižní zdroje

BENEŠ, Pavel, PUMPR, Václav, BANÝR, Jiří. Základy chemie 1. 3. vyd. Praha : Fortuna, 2000. 143 s. ISBN 80-7168-720-0.

BENEŠ, Pavel, PUMPR, Václav, BANÝR, Jiří. Základy chemie 2. 2. vyd. Praha : Fortuna, 1996. 96 s. ISBN 80-7168-312-4.

BENEŠ, Pavel, PUMPR, Václav, BANÝR, Jiří. Základy praktické chemie : pro 8. ročník základní školy. 1. vyd. Praha : Fortuna, 1999. 40 s. ISBN 80-7168-628-X.

BENEŠ, Pavel, PUMPR, Václav, BANÝR, Jiří. Základy praktické chemie : pro 9. ročník základní školy. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2000. 40 s. ISBN 80-7168-723-5

BENEŠ, Pavel, PUMPR, Václav, BANÝR, Jiří. Základy praktické chemie : pro 8. ročník základní školy. 2. vyd. Praha : Fortuna, 2003. 79 s. ISBN 80-7168-880-0.

BENEŠ, Pavel, PUMPR, Václav, BANÝR, Jiří. Základy praktické chemie : pro 9. ročník základní školy. 2. vyd. Praha : Fortuna, 2003. 71 s. ISBN 80-7168-880-0.

BENEŠ, Pavel, PUMPR, Václav. Chemie : pro 7. a 8. ročník základní školy s menším rozsahem učiva. 1. vyd. Praha : Kvarta, 1993. 158 s. ISBN 80-85570-27-0.

BENEŠ, Pavel, PUMPR, Václav. Chemie : pro základní a občanskou školu. 1. vyd. Praha : Kvarta, 1996. 191 s. ISBN 80-8570-62-9.

BÍLEK, Martin, RYCHTERA, Jiří. Chemie krok za krokem. 1. vyd. Praha : MOBY DICK, 1999. 198 s. ISBN 80-86237-03-6.

BÍLEK, Martin. Psychogenetické aspekty didaktiky chemie. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudemus, 2001. 135 s. ISBN 80-7041-292-5.

BUDIŠ, Josef, COLOMBO, Pier Albino, PLUCKOVÁ, Irena, ŠIBOR, Jiří. Vybrané přednášky a úvahy z obecné didaktiky chemie - 1. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004. 82 s. ISBN 80-210-3542-0.

CÍDLOVÁ, Hana. Laboratorní cvičení z fyzikální chemie. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2003. 124 s.

ČERNÁ, Břetislava. Školní pokusnictví. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1995. 76 s. ISBN 80-210-1128-9.

ČTRNÁCTOVÁ, Věra, et al. Chemie : pro 8. ročník základní školy. 1. vyd. Praha : SPN, 1998. 144 s. ISBN 80-7235-011-0.

DLUHOŠ, Luděk. Vybrané kapitoly z didaktiky chemie. 1. vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta OU, 1995. 101 s. ISBN 80-7042-082-0.

HALBYCH, Josef, ČTRNÁCTOVÁ, Hana, NOVOTNÝ, Vladimír. Didaktika školního chemického pokusu. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 338 s.

HONZA, Jaroslav, MAREČEK, Aleš, HONZOVÁ, Renata. Chemie 1 : pro ZŠ, OŠ a nižší ročníky gymnázií. 1. vyd. Olomouc : Prodos, 1995. 79 s. ISBN 80-85806-48-7.

HONZA, Jaroslav, MAREČEK, Aleš, HONZOVÁ, Renata. Chemie 1 : pro ZŠ, OŠ a nižší ročníky gymnázií. Pracovní sešit. 1. vyd. Olomouc : Prodos, 1995. 44 s. ISBN 80-85806-49-5.

NOVOTNÝ, Petr, et al. Chemie : pro 9. ročník základní školy. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1998. 136 s. ISBN 80-7235-031-5.

PACHMANN, Eduard, HOFMANN, Viktor. Obecná didaktika chemie. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 334 s.

PÁNEK, Jan, DOULÍK, Pavel, ŠKODA, Jiří. Chemie 8 : pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2006. 64 s. ISBN 80-7238-443-0.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2004. 142 s.

ŠIMONÍK, Oldřich. Úvod do didaktiky základní školy. Brno : MSD, 2005. 140 s. ISBN 80-86633-33-0.

ŠKODA, Jiří, DOULÍK, Pavel. Chemie 8 : učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2006. 128 s. ISBN 80-7238-442-2

ŠKODA, Jiří, DOULÍK, Pavel. Chemie 9 : učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2007. 128 s. ISBN 978-80-7238-584-3.

ŠRAMKO, Tibor. Chemie : pro 8. ročník základní školy. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 175 s. ISBN 80-04-26250-3.

Internetové zdroje

MACENAUEROVÁ, Jitka. Chemické pokusy : Hravě i doma [online]. 2007 [cit. 2009-04-08]. Dostupný z WWW: http://www.chempokusy.webzdarma.cz/index.htm.

PŘÍHODA, Jiří. Zacházení s nebezpečnými látkami a přípravky [online]. 2006 [cit. 2009-03-20]. Dostupný z WWW: http://www.sci.muni.cz/bezpecnost/chm_web/index.htm.

Bezpečnost práce a požární ochrana [online]. 2004 [cit. 2009-03-20]. Dostupný z WWW: http://www.e-bozp.cz/bezpecnost-prace.htm.

Česká informační agentura životního prostředí [online]. 1999 [cit. 2009-04-08]. Dostupný z WWW: http://www.cenia.cz/__C12571B20041F1F4.nsf/index.html.

Metodický portál RVP : Portál vzdělávání [online]. 2005 , 2009 [cit. 2009-04-08]. Dostupný z WWW: http://www.rvp.cz/.

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain