Tematické úlohy

Čistička vody

 1. Stručně definuj pojem filtrace.
  • filtrace je metoda dělení pevné látky od kapaliny či plynu na porézní přepážce, na filtru. Tekutina suspenze filtrem protéká, zatímco pevné částice filtr zachycuje. Přefiltrovanou kapalinu nazýváme filtrát.
 2. Stručně definuj, co je to absorpce a adsorpce. Jakou úlohu v pokusu plní černé uhlí?
  • absorpce (rozpouštění) je děj probíhající na fázovém rozhraní, při němž dochází k nahromadění látky nebo látek uvnitř kondenzované fáze.
  • adsorpce je děj probíhající na fázovém rozhraní tekutina/tuhá fáze, při němž se na povrchu tuhé fáze koncentruje jedna nebo více složek tekuté fáze.
  • černé uhlí zde plní úlohu absorbentu. Na svůj povrch váže barviva.
 3. Zkus jmenovat alespoň dvě běžné domácí činnosti, které fungují na principu filtrace.
  • cezení těstovin na cedníku, vymačkávání šťávy z plodů rostlin přes gázu (ostružiny, maliny...)
 4. Doplň:
  • Při filtraci oddělujeme pevnou složku, která se zachytí na filtru, od kapalné (plynné) složky, která filtrem protéká jako tzv. filtrát.
  • odpoved
 5. Filtrace patří mezi tzv. separační metody. S pomocí internetu nebo literatury zkus jmenovat další metody oddělování složek směsi.
  • krystalizace, sedimentace, destilace, sublimace, extrakce, chromatografie atd.
„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde