Zařazení pokusů dle RVP

Vzdělávací obsah dle RVP ZV Učivo Podkapitola Pokus
Pozorování, pokus a bezpečnost práce Vlastnosti látek Hustota Jak nenamočit ubrousek
Teplota Princip chladicích směsí
Chlazení, chladicí směsi
Var vody v papíru
Směsi Směsi Stejnorodé a různorodé směsi Čistička vody
Důkaz minerálů ve vodě
Filtrace Čistička vody
Krystalizace Krasové jevy
Usazovaní Důkaz minerálů ve vodě
Voda Výroba pitné vody Čistička vody
Čistota vody Čistička vody
Vlastnosti vody Důkaz minerálů ve vodě
Orientační rozlišení tvrdosti vody
Vzduch Složení vzduchu Příprava kyslíku
Tvorba kyslíku při fotosyntéze
Chemické reakce Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí Katalyzátor Chemikův exkrement
Klasifikace chemických reakcí Oxidace Vybělení barevného listu
Anorganické sloučeniny Oxidy Oxid uhličitý Vlastnosti oxidu uhličitého
Tančící rozinky
Nafouknutí balónku oxidem uhličitým
Halogenidy Chlorid sodný Princip chladicích směsí
Chlazení, chladicí směsi
Kyseliny a hydroxidy Kyselost a zásaditost Přírodní indikátor
Určování pH
Kyselé deště
Soli Uhličitany Důkaz uhličitanů
Krasové jevy
Organické sloučeniny Přírodní látky Tuky Důkaz tuků v semenech rostlin
Cukry Chemikův exkrement
„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde