Tematické úlohy

Vybělení barevného papíru

 1. Vybělovácí schopnosti Sava využívá také textilní průmysl. Pokus zjistit s pomocí internetu o jakou techniku se jedná.
  • savování je vytváření vzorů dle šablon na textilu pomocí vybělovací schopnosti Sava. Na tuto techniku je potřeba textil (tričko, kalhoty, povlak na polštář, jutová taška atd.), Savo, nůžky, samolepicí tapeta na výrobu šablony, rozprašovač.
 2. V pokusu je použita barevná látky květu. Které další materiály by se daly použít?
  • zelený list, barevný květ, kousek slupky z ovoce (jablka), aj.
 3. Jmenuj základní vlastnosti chloru (skupenství, barva, toxicita)
  • chlor je světle zelený plyn, velmi toxický
 4. Využití chloru je velmi rozmanité. Jmenuj alespoň tři způsoby jeho významu pro lidskou společnost.
  • desinfekce vody (v malých koncentracích hubí bakterie), v papírenském a textilním průmyslu k bělení surovin
 5. Chlor se na planetě Zemi vyskytuje jen ve formě sloučenin, z nichž většina je rozpuštěných v mořské vodě. O kterou sloučeninu se jedná? Jmenuj jiné významné sloučeniny chloru.
  • chlorid sodný – jeho zastoupení je téměř 80% oproti jiným solím
  • kyselina chlorovodíková, kyselina chlorná, kyselina chlorečná, kyselina chloristá, polyvinylchlorid aj.