Bezpečnost práce

Naprostou nezbytností je znalost tísňových telefonních čísel:

  • 150 – hasiči
  • 155 – lékař
  • 158 – policie
  • 112 – kombinovaná záchranná služba

Popálení

Zásady první pomoci pro jednotlivé chemikálie jsou k dispozici v každé kartě pokusu pro ty chemikálie, které jsou pro daný pokus aktuální. Vždy je uvedena první pomoc pokud dojde ke vdechnutí látky, styku s kůží, poškození zraku nebo požití chemikálie. Zde uvádím jen nejobecnější pravidla první pomoci při popálení a mechanickém poranění, která jsou platná pro všechny pokusy v této práci.

Mechanická poranění

Při poskytování první pomoci je velmi důležité zabránit vstupu infekce do postižené tkáně, zvláště u popálenin rozsáhlých a hlubokých. Na popálená nebo opařená místa se nesmí sahat. Při ošetření nesaháme ani na tu stranu obvazů, kterou přikládáme na poraněné místo. Menší popáleniny nebo opařeniny se ošetřují sterilním obvazem. Je-li popálení nebo opaření velkého rozsahu, je nejlepší postiženého zabalit do čistého prostěradla, přikrýt přikrývkou a transportovat do nemocnice. (Černá, 1995, str. 21)

Mechanická poranění vzniknou nejčastěji střepinami skla. Při poranění očí převážeme oko sterilním obvazem s měkkou podložkou tak, abychom zabránili pohybu víčky a poraněného dopravíme k očnímu lékaři. Laik nesmí do poraněného oka nikdy zasahovat. Řezné, bodné, tržné a sečné rány ošetříme přiložením sterilního krycího obvazu. Při silnějším krvácení se dává na sterilní gázu vatový polštářek a silně se stáhnem obinadlem (tlakový sterilní obvaz). Je-li poraněna tepna, přiložíme tlakový sterilní obvaz na ránu, když jsme před stažením končetinu zvedli, aby nastalo co největší odkrvení poraněné oblasti. (Černá, 1995, str. 19)

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain