Pokusnický řád

Ve školní chemické laboratoři nebo v chemické učebně je nutné dodržovat pravidla, která jsou stanovena v laboratorním řádu. Obdobná pravidla platí i pro domácí pokusnictví a jsou shrnuta v "domácím laboratorním řádu".

  1. Důkladně se seznamte s pracovním návodem a přichystejte si všechny pomůcky a chemikálie.
  2. Důkladně se seznamte s textem obsaženým v kolonce „Bezpečnost práce“.
  3. Vyberte vhodné a bezpečné místo k provedení pokusu.
  4. Před začátkem pokusu se převlečte do pracovního úboru.
  5. Během provádění pokusu je zakázáno jíst a pít.
  6. Je zakázáno používat chemických pomůcek k jídlu, pití a uchovávání potravin (ač se jedná o vybavení kuchyně).
  7. Během provádění pokusu udržujte na pracovišti pořádek a čistotu.
  8. Po skončení pokusu důkladně ukliďte pracoviště.